Handelsrecht advocatenkantoor BRIJS & BURNET Brussel

BRIJS & BURNET verzorgen uw commerciële en zakelijke transacties en kijken na of juridisch alles klopt. Zo vermijden we onnodige procedures. Blijkt een proces toch niet te vermijden, dan bepleiten we uw zaak ten volle voor de rechtbank met alle mogelijke argumenten.

Hebt u genoeg van slechte betalers waardoor de betalingsachterstand van uw facturen oploopt? Dan zetten we voor u graag de nodige stappen om deze facturen in te vorderen zodat uw onderneming gezond blijft. Om nodeloze advocatenkosten te vermijden, groeperen we uw zaken over onbetaalde facturen zoveel mogelijk.

We wegen de baten en de kosten van een rechtszaak goed af en houden daarbij rekening met de solvabiliteit van uw debiteur.

Wij adviseren en begeleiden u onder meer in deze situaties:

  • De partij goederen die ik bij een goede klant leverde was niet van onberispelijke kwaliteit. Mogelijk maakt hij er een rechtszaak van. Hoe pak ik dit aan zonder grote commerciële schade te lijden?
  • Ik heb een discussie over commissielonen met mijn contractspartner. Interpreteer ik de clausule van mijn contract wel juist?
  • Een klant meldt dat zijn de nieuwe vloer in natuursteen barsten vertoont. Volgens mij vertonen de natuurstenen gebreken, maar als ik mijn leverancier hiermee confronteer, beweert hij dat ik de stenen slecht geplaatst heb. Wat nu?
  • Is mijn immobiliëncontract wel wettelijk?
  • Ik heb de inhoud van mijn algemene voorwaarden van het internet geplukt maar wil graag aftoetsen of deze wel op maat zijn van mijn bedrijf.