Strafrecht advocatenkantoor BRIJS & BURNET Brussel

Het strafrecht houdt zich bezig met alles wat met strafbare feiten te maken heeft.

Het zijn de rechtsregels die bepalen wat strafbaar is en welke straf daarvoor gegeven kan worden. Het bepaalt ook procedures die door de overheid moeten worden gevolgd.

Bevindt U zich in één van deze situaties:

  • U bent gedagvaard voor de correctionele rechtbank?
  • Als slachtoffer van een inbraak wordt u opgeroepen voor de rechtbank om zich burgerlijke partij stellen?
  • U wordt opgeroepen voor een verhoor door de politie en wenst dat uw eigen advocaat aanwezig is?
  • Heb ik recht op schadevergoeding wegens onterechte voorhechtenis?
  • Ik zit in de gevangenis en wil vervroegd vrijkomen. Vanaf wanneer kan dat?
  • Vragen over strafbemiddeling, strafuitvoering, electronische toezicht?
  • Ik ontvang van de deurwaarder een vonnis van de politierechtbank en was niet op de hoogte van de zaak?
  • U hebt een familielid dat is aangehouden en meegenomen door de politie en u wenst bijstand?

Doe dan beroep op een gespecialiseerd advocaat in strafrecht die opkomt voor uw rechten.