Vreemdelingen- en mensenrechten advocatenkantoor BRIJS & BURNET Brussel

Het vreemdelingenrecht in de ruime zin omvat de regels over asiel en subsidiaire bescherming, toegang en verblijf, gezinshereniging, visa, studenten, arbeidskaarten en beroepskaarten, nationaliteit, europese burgers.

Mensenrechten zijn rechten waarop elke mens aanspraak maakt, ongeacht herkomst, nationaliteit, overtuiging, geslacht, wettelijke status of andere kenmerken.

BRIJS & BURNET biedt oplossingen in situaties als deze:

 • Ik ben in Senegal gehuwd met mijn Senegalese vriendin. Heeft zij recht op verblijf in ons land?
 • Als ik als Rus of Chinees in België wil ondernemen, wat moet ik dan doen om mijn zaak op te starten? Welke mogelijkheden zijn er om ook een verblijf voor mijn familie te bekomen?
 • Ik ben gevlucht uit mijn land en durf niet meer terug omdat het er te gevaarlijk is?
 • Ik ben vreemdeling met verblijf in een EU-land en wil werken in België. Onder welke voorwaarden?
 • Als Amerikaanse diplomate in België wil ik graag mijn Filipijnse nanny naar België laten overkomen om voor mijn kinderen te zorgen. Kan dat?
 • Mijn familie in Syrië is gevlucht. Ik weet niet waar ze zijn. Alleen mijn nichtje van zeven blijft over. Kan ik haar naar België laten komen?
 • Ik wil Belg worden. De gemeente doet moeilijk. Voldoe ik aan de wettelijke voorwaarden?
 • Ik ben een vreemdeling en ik mag de discotheek niet binnen. Waar en hoe klaag ik dit aan?
 • Mijn asielprocedure duurt nu al meer dan vier jaar. Kan ik dan vragen om mijn verblijf te regulariseren omwille van de lange en slopende wachttijd?
 • Mijn illegaal verblijvende partner en ik willen samenwonen? Kan dat?
 • Ik word opgesloten en bedreigd door uitzetting!